„Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”

We wtorek i w środę, 17 i 18 października,  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości” przeprowadzonych przez panią Annę Tritt. Spotkania odbywały się w ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Urząd Miejski w Gnieźnie i wzięli w nich udział uczniowie klas czwartych i siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych. Głównym celem kampanii jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie naszego miasta. Uczniowie mogli poznać przyczyny powstawania niskiej emisji oraz  sposobów  rozwiązania  tego  problemu oraz uświadomili sobie, że zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji są poważnym problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym.