Pasowanie na ucznia

Dnia 6 października 2017 roku o godzinie 11: 00 odbyło się ślubowanie  i pasowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a i 1b wraz z wychowawcami, Dyrektor Szkoły Andrzej Duszyński,  Wicedyrektor Katarzyna Konieczna, przewodnicząca Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej Szkoły. 
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień pasowania część artystyczną wspólnie z uczniami klas gimnazjalnych i zaprezentowały krótkie przedstawienie pt. ,, W krainie wiedzy”.  Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Po przemówieniu Dyrektora Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę. Specjalną przysięgę złożyli również rodzice pierwszaków. Następnie Pan Dyrektor pasował każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów i upominków ufundowanych przez Radę Rodziców. Pani Dyrektor złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Był to bardzo miły, uroczysty i udany dzień, który na długo pozostanie w naszej pamięci.