Sejmik

10 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali udział w kolejnym Sejmiku zorganizowanym w Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie. Udział w niej brały szkoły podstawowe i gimnazja. Tematem przewodnim była tym razem współpraca samorządów uczniowskich z władzami lokalnymi. Uczniowie po części warsztatowej przedstawili wyniki wspólnej pracy, które obrazowały kilka wątków. Mówiono o tym, co w Gnieźnie się młodym ludziom najbardziej podoba, co warto by zmienić i w jaki sposób oni sami mogliby w tym pomóc. Obecni przedstawiciele władz omówili sprawy, które będą wkrótce w Gnieźnie zmieniane, a także bariery, które uniemożliwiają niektóre z proponowanych przez uczniów realizacje. Wśród zmian, do których młodzież przychyla się najbardziej należą  liczniejsze ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i koncerty.