Zapraszamy na Spotkanie z Jedynką!

!!! UCZNIOWIE Z REJONU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 I NR 8 ORAZ SPOZA GNIEZNA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W NASZEJ SZKOLE  !!!

!!! DO KLAS SPORTOWYCH IV I VII MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WSZYSCY UCZNIOWIE BEZ WZGLĘDU NA REJONIZACJĘ !!!

plakat_strona_2