Regulamin konkursu dla uczniów klas I-III

Temat: Rocznica Chrztu Polski widziana okiem gimnazjalisty

ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA SZKOLNA

  • I.Postanowienia Ogólne

Celem Konkursu jest upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski, pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży

  • 1.Czas trwania konkursu  do 8 kwietnia 2016roku

2.Tematyka prac:

     Rocznica Chrztu Polski widziana okiem gimnazjalisty

II.  Warunki Uczestnictwa

  • 1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III.
  • 2.Każdy uczestnik może złożyć 1 pracę w dowolnej formie: prezentacja multimedialna, zdjęcie, film.
  • 3.Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w następującej formie:  fotografie w formacie 20×30 cm – tylko na  papierze fotograficznym, prezentacje multimedialne i filmy na płytach CD.
  • 4.Każda fotografia, film lub prezentacja musi być obowiązkowo  opisana z naklejoną informacją:

–   imię i nazwisko, klasa.

  • 5.Prace konkursowe przechodzą na własność biblioteki szkolnej.

Finał połączony z prezentacją nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się  12 kwietnia 2016 roku w bibliotece szkolnej.

                                                                                                      organizatorzy:

                                                                                                       Anna Galas

                                                                                                       Agnieszka Szymczak