Wyniki konkursu na hasło promujące zasady Savoir-Vivre

16 maja 2016 r. jury w osobach: p. M. Olszewska i p. E. Sołtysiak wyłoniło autorów najlepszych haseł:

– I m. zajęła Maria Banaszak z kl. 3f,

– II m. – Bartosz Góralski kl. 1e,

– III m. – Patrycja Kowalczewska z kl. 1e.

Zwycięzcy otrzymali 30 punktów z zachowania oraz słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy tak licznie wzięli udział w konkursie, mając nadzieję, że  znajomość zasad dobrego wychowania przełoży się na wysoką kulturę osobistą każdego z uczestników. Podziękowanie kierujemy również w stronę nauczycieli języka polskiego za szerokie rozpropagowanie konkursu.