Otwarcie hali sportowej Gimnazjum nr 1

24 czerwca 2015 r. dokonano oficjalnego otwarcia długo oczekiwanej sali sportowej Gimnazjum nr 1.

Podczas uroczystego otwarcia wstęgę przecięli młodzi sportowcy. Hala przy ul. Świętokrzyskiej, była od wielu lat oczekiwanym obiektem sportowym dla naszej szkoły.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 wspomniał, że pierwsze projekty powstały już w latach 30. XX w. i podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Po uroczystym otwarciu na parkiecie pojawili się młodzi zawodnicy i rozegrali kilka krótkich rozgrywek sportowych z różnych dyscyplin.

Podpisano również porozumienie pomiędzy Miastem Gnieznem, dyrekcją Gimnazjum nr 1, Miejskim Klubem Koszykówki i Towarzystwem Sportowym Basket, dotyczące wspólnego korzystania z obiektu i szkolenia młodzieży w piłce koszykowej.

Budynek składa się z boiska, przystosowanego do różnych dyscyplin, szatni, łazienek, pomieszczeń socjalnych, magazynu sprzętu sportowego. Ponadto w sali umiejscowione są trybuny, elektroniczna tablica wyników. Część kosztów budowy sali pokryto ze środków pozyskanych w ramach pożyczki programu Jessica.