X Zjazd Gnieźnieński

Od 11 do 13 marca 2016 roku odbywał się X Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”.

Imię szkoły „Zjazd Gnieźnieński” – zainspirowało nas do aktywnego udziału w jubileuszowym Zjeździe. Byliśmy tam jedynym gimnazjum.

Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do tego wydarzenia uczestnicząc w cyklu lekcji. Rozpoczęli od zajęć dotyczących tego, co ludzi łączy i wskazania jakie przestrzenie mogą łączyć. Następnie analizowali pojęcie empatii i jego różne wymiary, a potem samodzielnie przygotowali scenki metodą dramy pokazujące co dzieje się, gdy kierujemy się empatią wobec bezdomnego, samotnego czy uchodźcy.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Marię Rogaczewską (doktor socjologii, asystent naukową w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) miały miejsce wystąpienia uczniów klasy 2a naszej szkoły. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem uczestników spotkania i stały się dla nich inspiracją do dalszej pracy podczas tych zajęć.

Oczekujemy relacji w TVP 3, której to stacji dziennikarze, po obejrzeniu części próby, docenili pracę dzieci i nagrali wszystkie ich scenki.

Gratulujemy pomysłów i ich pełnej zaangażowania realizacji!

Koordynator działań Anna Dziel