Procedura stosowana przez Higienistkę

Procedury stosowane przez higienistę w Szkole Podstawowej nr 1   im. Zjazdu Gnieźnieńskiego na czas pandemii

  1. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne,  przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne.
  2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziecko, który powinien zdezynfekować ręce przed wejściem do gabinetu.
  3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosować będzie następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
  4. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
  5. Realizowany przez higienistkę program edukacji zdrowotnej, będzie nakierowany poza standardowymi treściami, na minimalizację ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji wirusem SARS-CoV-2.
  6. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły higienistka będzie przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami stosować będzie maskę chirurgiczną; w miarę możliwości minimalizować będzie kontakty bezpośrednie zamieniając je na telefoniczne.
  7. Opracowano zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcję powierzchni (w tym m.in. dezynfekcję blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z częstotliwością 2 razy dziennie). Stosowane będzie częste wietrzenie gabinetu.
  8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, chory umieszczony zostanie w izolatce, równocześnie powiadomieni zostaną dyrekcja i rodzice. Rodzice poinformowani zostaną o konieczności kontaktu z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem.
  9. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/pracownika szkoły, zostanie  zdezynfekowane i przewietrzone.
  10.  Na czas ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 profilaktyka fluorowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych zostaje zawieszona.