Uczeń z objawami Covid

W dokumencie poniżej podana jest procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Uczeń z objawami covid