Debata na temat agresji szkolnej

20 maja zorganizowaliśmy  w naszej szkole debatę na temat agresji szkolnej – sposobów jej zapobiegania i właściwego reagowania na nią. Wcześniej przygotowujący się uczniowie, w zależności od poglądów wcielili się w role specjalistów, m.in. psychologa, policjanta, socjologa czy rodzica. Całość miała postać programu telewizyjnego, który zatytułowano „Sprawa dla gimnazjalisty”, gdzie przewodnicząca Samorządu pełniła rolę prowadzącej. Dyskutowano konstruktywnie,, przedstawiając swój punkt widzenia i swoje stanowiska. Poruszono kwestie zarówno agresji werbalnej, fizycznej, cyberprzemocy, agresji w stosunku do nauczyciela, a nawet zauważanych w szkole skutków przemocy domowej. Debata miała dać możliwość zapoznania się publiczności – czyli uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach agresywnych, zapobiegania i reagowania na ten problem. Ponieważ były momenty przeznaczone na pytania publiczności oraz „widzów” (pozorowano pytania przesyłane internetowo), dawało to przestrzeń do wyrażania własnych poglądów i otwierało na dyskusję, by zapobiegać milczeniu i braku reakcji na ten powszechnie istniejący problem.