Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych

w roku szk. 2022/23

31.08.2022 – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23

Zatwierdzenie planów pracy14 września 2022 r. godz. 16:00
Śródokresowa – I półrocze15 listopada 2022 r. godz. 16:00
Okresowa klasyfikacyjna24 stycznia 2023 r. godz. 16:00
Okresowa analityczna26 stycznia 2023 r. godz. 16:00
Śródokresowa – II półrocze 18 kwietnia 2023 r. godz. 16:00
Roczna klasyfikacyjna19 czerwca 2023 r. godz. 16:00
Roczna analityczna22 czerwca 2023 r. godz. 16:00

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne.