Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych

w roku szk. 2017/18

 

31.08.2017 – Organizacja nowego roku szkolnego. Przydział czynności. Prezentacja i zaopiniowanie dokumentów regulujących pracę szkoły.

 

14.09.2017 – II część rady organizacyjnej (m. in. zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego, terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej).

Część szkoleniowa: „Programy naprawcze po analizie wyników egzaminów gimnazjalnych” (przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczycieli).

 

03.10.2017 – Rada szkoleniowa „Prawna odpowiedzialność nauczyciela” przeprowadzi przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

 

06.11.2017 – Ocena postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

Rada szkoleniowa „Bezpieczestwo w sieci” przeprowadzi przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

 

22.01.2018 – Klasyfikacja uczniów w I półroczu.*

 

29.01.2018 – Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.

 

07.03.2018 – (rekolekcje wielkopostne) – Rada szkoleniowa „Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją – kształtowanie umiejętności uczenia się” przeprowadzi przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

 

05.04.2018 – Analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

Rada szkoleniowa – „Organizacja i procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych”

16.05.2018 – Rada szkoleniowa „Rozumiem świat – teksty kultury – uczeń jako odbiorca i interpretator” przeprowadzi przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

 

18.06.2018 –  Klasyfikacja uczniów w II półroczu.**

 

27.06.2018 – Podsumowanie pracy szkoły w roku szk. 2017/18.

————————————————————————————————————————————————–

* do 20.12.2018 należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych zachowania

do  19.01.2018 – uczniowie znają wszystkie oceny (wpis w indeksie),

 

** do 18.05.2018 – należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych,

do 14.06.2018 – uczniowie znają wszystkie oceny (wpis w indeksie).

 

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne