Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych

w roku szk. 2021/22

31.08.2021 – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

  • 14.09.2021 – II część rady organizacyjnej (zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego, terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej, planowane doskonalenia zawodowe).
  • 16.11.2021 – ocena postępów w nauce i zachowaniu. Narada szkoleniowa.
  • 12.01.2022 – klasyfikacja uczniów w I półroczu, wnioski do dalszej pracy.
  • 14.01.2022 – narada analityczna posumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze; wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu, ocena stopnia realizacji planu pracy w bieżącym roku szkolnym.
  • 15.03.2022 – rada szkoleniowa.
  • 12.04.2022 – ocena postępów w nauce i zachowaniu, przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej. Narada szkoleniowa: organizacja i przebieg egzaminów ósmoklasisty. 
  • 20.06.2022  –  Narada klasyfikacyjna – podjęcie uchwał RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  • 23.06.2022 – Narada analityczna – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2021/2022, wyniki i wnioski/rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne.