Samorząd Uczniowski

  1. RADA SAMORZĄDU

Daria Lomonosov kl.3B – przewodnicząca
Weronika Jarocka kl.3H – zastępca
Patrycja Modrzejewska kl.3C – skarbnik

CZŁONKOWIE

Marta Jakubowska kl.3H
Joanna Mikulska kl.3H
Stanisław Dolata kl.3B

OPIEKUNOWIE

p. Lucyna Lutomska – Wiśniewska