Samorząd Uczniowski

  1. RADA SAMORZĄDU

Kaja Pawlak kl. 8b – przewodnicząca
Mateusz Łączyński kl.  8b- zastępca
Agata Łabecka kl. 8b – skarbnik

CZŁONKOWIE

Julia Madaj kl. 6b
Jakub Stefański kl. 6b

OPIEKUNOWIE

p. Ewa Winkowska

Plan pracy samorządu uczniowskiego

Gazetki