Podręczniki

 

Zarządzenie Pana Dyrektora dotyczące korzystania z podręczników

Podręczniki do religii rok szkolny 2018/2019

Klasa I ,, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa-podręcznik+zeszyt ćwiczeń-wydawnictwo WAM
Klasa II ,, Kochamy Pana Jezusa 2″-podręcznik +zeszyt ćwiczeń-wydawnictwo WAM
Klasa IV ,, Zaproszeni przez Boga”-podręcznik+zeszyt ćwiczeń-wydawnictwo WAM
Klasa V ,, Obdarowani przez Boga”-podręcznik+zeszyt ćwiczeń-wydawnictwo WAM
Klasa VII ,, Szukam Was (seria ,,Odsłonić twarz Chrystusa”-dawny podręcznik do klasy I Gimnazjum)-wydawnictwo WAM
Klasa VIII ,, Jestem z Wami 2″ ( seria ,, Odsłonić twarz Chrystusa)-wydawnictwo WAM
Klasa III Gim ,, Chodźmy razem 3″ ( seria ,, Odsłonić twarz Chrystusa)-wydawnictwo WAM