Wolontariat

SZKOLNE KOŁO CARITAS

 caritaslogo

Szkolne Koło Caritas skupia młodzież pragnącą podejmować różnego rodzaju dzieła miłosierdzia. Celem naszych działań jest uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej krzywdy oraz krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego.

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy następujące działania:

  • udział w konkursach związanych z Dniem Papieskim (1 miejsce w kategorii prac literackich zdobyli uczniowie klasy 3c: Monika Pietruszewska oraz Adam Staszewski),
  •  zorganizowanie akcji sprzedaży ciasta (zebrane fundusze w kwocie 300 zł przekazane do Gimnazjum nr 4 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w Broniszewicach),
  • udział członków koła w Nocy Świętych,
  • udział w obchodach 25 – lecia służby Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
  • udział członków koła w akcji CAG (zbiórka żywności w sklepach Biedronka)
  • przygotowanie montażu muzyczno – poetyckiego pt. ,,Boże Narodzenie” zaprezentowanego podczas wigilii dla uczniów naszego Gimnazjum.

SZKOLNE KOŁO PCK

null

Szkolne Koło PCK jest formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Mottem przewodnim są słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest tyle wart ile
może dać drugiemu człowiekowi” 

Proponuję podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym.

* Pozyskiwanie różnych artykułów na paczki świąteczne
* Uaktywnienie środowiska młodzieżowego
* Promocja pracy wolontariusza wśród uczniów
* Promocja zdrowego stylu życia

Działamy w każdy wtorek o godz. 14.30 – 15.25
Zapraszamy