Wolontariat

SZKOLNE KOŁO CARITAS

 caritaslogo

Szkolne Koło Caritas skupia młodzież pragnącą podejmować różnego rodzaju dzieła miłosierdzia. Celem naszych działań jest uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej krzywdy oraz krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego.

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy następujące działania:

  • udział w konkursach związanych z Dniem Papieskim ),
  •  zorganizowanie akcji sprzedaży ciasta ,
  • udział członków koła w Nocy Świętych,
  • udział członków koła w akcji CAG (zbiórka żywności w sklepach Biedronka)

SZKOLNE KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK jest formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Mottem przewodnim są słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest tyle wart ile
może dać drugiemu człowiekowi” 

Proponuję podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym.

* Pozyskiwanie różnych artykułów na paczki świąteczne
* Uaktywnienie środowiska młodzieżowego
* Promocja pracy wolontariusza wśród uczniów
* Promocja zdrowego stylu życia

Zapraszamy