Plan lekcji 2020/21

Poniżej znajduje się odnośnik z planem lekcji dla poszczególnych klas na II semestr roku szkolnego 2020/21. W związku z sytuacją związaną z epidemią klasom zostaną przypisane na stałe klasy, uczniowie zmieniają salę tylko na czas zajęć informatycznych, wf-u, oraz języków obcych w podziale na grupy.

1a – sala 12                             1b – sala 10
2a – sala 9                                 2b – sala 4
3a – sala 15                               3b – sala 16
4a – sala 28                               4b – sala 13
5a – sala 24
6a – sala 22                               6b – sala 25                         6c – sala 14
7a – sala 18                               7b – sala 23
8a – sala 30                               8b – sala 27

Zmiana planu w II semestrze obowiązuje od 1 lutego 2021r. 

Plan lekcji semestr II