Plan lekcji 2021/22

Poniżej znajduje się odnośnik z planem lekcji dla poszczególnych klas na II semestr roku szkolnego 2021/22. W związku z sytuacją związaną z epidemią klasom zostaną przypisane na stałe klasy, uczniowie zmieniają salę tylko na czas zajęć informatycznych, wf-u, oraz języków obcych w podziale na grupy.

1a – sala  9                           1b – sala 4 
2a – sala    12                        2b – sala  10
3a – sala     15                        3b – sala  16
4a – sala     27                        4b – sala  26
5a – sala  28                        5b – sala 13
6a – sala     24                                               
7a – sala     22                    7b – sala  25                  7c – sala 14
8a – sala  18                        8b – sala  23

 

 
 
plan-II-polrocze