Zebrania i konsultacje

konsultacje

Zebrania z rodzicami klas I-VIII:

6 września 2022 godz. 17:00
25 stycznia 2023 r. godz. 17:00