Zebrania

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

Klasy SP.: 11 września, 12 luty, 25 kwietnia 

Klasy GIM.: 10 września, 11 luty, 24 kwietnia

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Klasy GIM. i SP.: 14 listopada