Zebrania

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

4 września 2020 r.

klasa

godz.

sala

Ia

16:00

12

Ib

16:30

10

IIa

16:15

9

IIb

16:45

4

IIIa

16:15

15

IIIb

16:30

16

VIIIa

16:45

30

 

 

11 września 2020 r.

 

klasa

godz.

sala

IVa

16:00

28

IVb

16:15

13

Va

16:30

24

VIa

16:30

22

VIIb

16:15

23

VIc

16:00

14

 

 

 


 

18 września 2020 r.

 

klasa

godz.

sala

 

 

 

VIIa

16:15

18

VIIIb

16:30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIb

16:00

25