Zebrania

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

 5 września, 13 luty, 16 kwietnia 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

20 listopada