Rekrutacja

Nabór elektroniczny do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gnieźnie rozpoczyna się

12 marca 2017r.

Link do strony kandydata z wszystkimi informacjami: www.gniezno.podstawowe.vnabor.pl