Kalendarium 2020/21

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

 

I PÓŁROCZE

Rozpoczęcie roku szkolnego

01września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

15-28 lutego 2021 r.

Termin wystawiania przewidywanych ocen za I półrocze

22 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze

22 stycznia 2021 r.

 

 

 

II PÓŁROCZE

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06 kwietnia 2021 r.

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych

14 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25 – 27 maja 2021 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

16 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie​​ 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

 

DNI WOLNE

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 r.​​ 

 

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2020 r.

Nowy Rok

01 stycznia 2021 r.

Święto Trzech Króli

06 stycznia 2021 r.

Święto Konstytucji

03 maja 2021 r.

Boże Ciało

03 czerwca 2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE​​ 

 

10 listopada 2020 r.

04-05​​ stycznia 2021 r.

25-27 maja 2021 r.

01 czerwca 2021 r.

04 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

RADY PEDAGOGICZNE

Organizacyjna

31 sierpnia 2020 r.​​ 

godz. 9:00

Zatwierdzenie planów pracy

14 września 2020 r.

godz. 15:30

Śródokresowa - I półrocze

16 listopada 2020 r.

godz. 15:30

Okresowa klasyfikacyjna

25 stycznia 2021 r.

godz. 15:30

Okresowa analityczna

28​​ stycznia 2021 r.

godz. 15:30

Śródokresowa - II półrocze

14 kwietnia 2021 r.

godz. 15:30

Roczna klasyfikacyjna

18 czerwca 2021 r.

godz. 15:30

Roczna analityczna

24 czerwca 2021 r.

godz. 15:30