Przydatne informacje

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gnieźnie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„NIEBIESKA LINIA”
– tematyka przemocy w rodzinie;
oferta pomocy psychologicznej i prawnej w przypadkach przemocy w rodzinie.
Forum on line.

Stowarzyszenie „NIEBIESKA LINIA”
oferta pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy, dla osób
stosujących przemoc oraz dla par. Oferta pomocy prawnej.

Polskie Centrum Mediacji