Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Tomasz Konowalski

                                                                                        

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Konieczna – Pietrasz