Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Andrzej Duszyński

                                                                                        

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Konieczna