Stomatolog

Informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami(Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), 28 października 2019 r. Prezydent Miasta Gniezna podpisał porozumienie z Gabinetem Lekarskim DENT-IM Piotr Malinowski Spółka Jawna reprezentowaną przez p. Piotra Malinowskiego o udzieleniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom gnieźnieńskich szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno.

W ramach niniejszego porozumienia Pan Piotr Malinowski będzie wykonywał bezpłatne profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1199) w swoim gabinecie tj. w Gnieźnie, os Jagiellońskie 45, w każdy czwartek tygodnia w godzinach, od 9:30 do godz. 10:30, tel. 722 223 305.

Opieka stomatologiczna będzie się odbywać po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców. Potwierdzeniem posiadania uprawnienia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń, jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły.