Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024: 

  1. Justyna Kajdaniak – przewodniczący 
  2. Monika Sapijaszka – wiceprzewodniczący 
  3. Justyna Wyjrzałowska – sekretarz 
  4. Anna Jankowiak – skarbnik 
  5. Weronika Wesołowska – członek 
  6. Kamila Niklas – członek 
  7. Patrycja Andrzejewska – członek