Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Justyna Kajdaniak- Przewodniczący Rady Rodziców
2. Barbara Witczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
3. Monika Pawlik – sekretarz
4. Marlena Ludwiczak – członek
5. Kamilla Wesołowska-Czajka -członek
6. Justyna Brzezińska – członek
7. Aneta Berg – członek
8. Dagmara Alwin – członek