Pracownia ekologiczna

Informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie im. Zjazdu Gnieźnieńskiego otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizowania programów edukacji ekologicznej do klasopracowni przyrodniczo-ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gnieźnie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowity koszt zadania to 29 999,50 zł zł w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu to 18 899,55 zł.

Podstawowym celem przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną są działania skierowane na rozwijanie świadomości ekologicznej, potrzeb środowiska, konieczności jego ochrony, poznanie różnorodności przyrody, jej piękna oraz uświadomienie jaki my mamy wpływ na środowisko. Z nowoczesnych pracowni będą korzystali zarówno uczniowie klas I-III  jak i IV-VIII.

Z otrzymanych środków zakupiono dwa monitory interaktywne do sal, wizualizer, przewodniki multimedialne o parkach narodowych, encyklopedyczny przewodnik multimedialny o odpadach i recyklingu, multimedialny atlas dla szkół podstawowych polska i przyroda wokół nas oraz świat i kontynenty oraz dostęp do aplikacji edukacyjnej do nauki Biologii.

www.wfosgw.poznan.pl