Przedmiotowe zasady oceniania

 

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych Przedmiotowych Zasad Oceniania, które obowiązują w naszej szkole.

 

Wymagania edukacyjne klasa 3

Wymagania edukacyjne klasa 2

Wymagania edukacyjne klasa 1

MATEMATYKA

PRZYRODA

JĘZYK ANGIELSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZYKA

RELIGIA

BIOLOGIA   

CHEMIA

JĘZYK NIEMIECKI

TECHNIKA

GEOGRAFIA

JĘZYK POLSKI

INFORMATYKA KL 4

INFORMATYKA KL 5

INFORMATYKA KL 6

INFORMATYKA KL 7

INFORMATYKA KL 8

PLASTYKA

MUZYKA

HISTORIA

WOS

EDB