Bicie rekordu w jednoczesnym RKO

Bicie rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej

 

 

     W czwartek, 16 października 2019 roku reprezentacja naszej szkoły w składzie:   Amelia Kujawa, Daniel Baranowski, Sławomir Lűck, Ksawery Potrawa z klasy 8a oraz Agata Łabecka, Zuzanna Myszyńska i Kaja Pawlak z klasy 8 b wzięli udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji  krążeniowo – oddechowej.

     Akcja ta została zainicjowana w 2013 roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W naszym mieście wydarzenie to zapoczątkowało III Liceum Ogólnokształcące, które  już po raz czwarty zaprosiło do wspólnego wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu szereg gnieźnieńskich placówek oświatowych i instytucji.

     Punktualnie o godzinie 12 nasza młodzież, wspólnie z przedszkolakami oraz uczniami  z innych gnieźnieńskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedstawicielami służb (ratownicy WOPR, strażnicy miejscy, strażnicy więzienni, policjanci), rozpoczęła 30 minutową próbę bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

     W inicjatywie zorganizowanej w auli III LO wzięły udział w tym roku 222 osoby. Dla porównania można dodać, że w roku ubiegłym w akcji tej uczestniczyło w naszym mieście 130 osób.