EkoWalentynki 2023

W miejskich jednostkach oświatowych trwa akcja zbierania zużytych baterii w ramach EKOWALENTYNEK- OKAŻMY MIŁOŚĆ ZIEMI!

Obchodzone w wielu krajach święto 14 lutego „Walentynki” daje możliwość okazania szacunku do Matki Ziemi i czynnego włączenia się w działania zmierzające do jej ochrony.  W ramach „Ekologicznych Walentynek” chcemy podzielić się swoją miłością do Ziemi. Powinniśmy dbać o nią każdego dnia, np. poprzez działanie jakim jest selektywna zbiórka odpadów w tym także zużytych baterii.

Zużyte baterie oraz elektroodpady z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów, rtęć, kadm są odpadami niebezpiecznymi i nie można ich wyrzucać do odpadów komunalnych – przydomowych pojemników tylko przekazywać do punktów handlowych zbierających tego rodzaju odpady  lub do PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Akcja edukacyjna „EkoWalentynki”, ma na celu promocję selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?

Elektroodpady są źródłem surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. 

Zużyty sprzęt może zawierać np: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon;  które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! 

Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Symbol ten oznacza, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu i zużytych baterii razem z innymi odpadami.

Pamiętaj! Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Odpady typu baterie, świetlówki, żarówki, akumulatory, sprzęt elektryczny/elektroniczny należy przekazać do punktów handlowych zajmującego się zbieraniem takich odpadów lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY!

plakat-segregacja