Międzynarodowy Dzień Pokoju

Pragnąc uczcić obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Pokoju nasi uczniowie przygotowali w klasach gazetki ścienne. Ponadto na zajęciach z wychowawcą dzieci i młodzież dyskutowali nad potrzebą szerzenia idei pokoju wśród wszystkich nacji świata. Obchody zakończyliśmy koncertem na boisku szkolnym i odtańczeniem „Belgijki”.