Pamiętamy i dziękujemy

W ramach akcji #SzkołaPamięta uczniowie naszej szkoły nie tylko wspominali zmarłych zasłużonych dla Polski bohaterów. Młodzież z klasy 8a na zajęciach z wychowawcą postanowili wyrazić wdzięczność dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Napisali do nich listy i kartki dziękując za poświęcenie i odwagę w trudnych czasach II wojny światowej. Tym samym włączyli się również do drugiej akcji #bohaterON