Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w dniach 1-10 czerwca 2020:

wtorek 12-15

czwartek 14-16

W tym czasie zwracamy wypożyczone lektury i inne książki (zwłaszcza klasy VIII).

Harmonogram zwrotu podręczników zostanie podany w terminie późniejszym.