Informacja o obiadach

Nadpłata za obiady dla uczniów klas I – VII zostanie przełożona na wrzesień w nowym roku szkolnym.