„Jedynka” pamięta pamięta o Powstańcach Wielkopolskich!

W sobotę 17.11.2018 r. grupa uczniów z klas 8 a i 8 b naszej szkoły wzięła udział w Rajdzie Pamięci Mariana Wachtla. Rajd zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w  Gnieźnie, a przewodnikiem był pan Paweł Trygalski.

Rajd ten przybliżył uczestnikom postać znanego Gnieźnieńskiego Powstańca Wielkopolskiego Mariana Wachtla, który swoją postawą i zaangażowaniem podczas walk o Wielkopolskę w czasie Powstania 1918/1919 pokazał wielki patriotyzm i oddanie małej ojczyźnie.

Trasa Rajdu wiodła ulicami Gniezna. Start miał miejsce przy kościele p.w. Chrystusa Wieczystego Kapłana, gdzie znajduje się ulica Mariana Wachtla. Po drodze uczestnicy mijali miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim w Gnieźnie min. koszary Dragonów przy ul. Wrzesińskiej czy mural powstańczy na skrzyżowaniu ulic Wrzesińskiej i Witkowskiej. Najważniejszym punktem Rajdu był cmentarz św. Piotra z pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz z wieloma grobami uczestników tego Powstania, w tym grobem Mariana Wachtla. Podczas ewentu młodzież naszej szkoły przedstawiła życiorys jej bohatera, a także zaświeciła znicze na jego grobie.

Całość zakończyliśmy obejrzeniem wystawy poświęconej Marianowi Wachtlowi, którą przygotowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna.

W Rajdzie udział wzięli uczniowie z grupy projektowej I edycji projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski: Tradycje Walk Narodowowyzwoleńczych w Wielkopolsce – Powstanie Wielkopolskie w Gnieźnie: Radzym Prymas z klasy 8 a oraz Mateusz Chmielik, Weronika Domagała, Sandra Jóźwiak, Wiktoria Lewartowska, Mateusz Łazinka, Miłosz Stryjak, Jakub Tronowicz i Zuzanna Zabłocka z klasy 8 b wraz z opiekunem projektu panią Małgorzatą Stefańską.