Konkurs, konkurs, konkurs…

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny skierowany jest do klas I – VIII uczniów Szkół Podstawowych z podziałem na trzy kategorie:
Klasy I-III Szkoły Podstawowej
Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
Klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej
 

Harmonogram konkursu plastycznego:
1. Przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych oraz prac w terminie do dnia 31.03.2021 roku
2. Ocena i wybór prac przez jury w terminie do dnia 16.04.2021 roku
3. Wyniki konkursu w terminie do dnia 19.04.2021 roku
4.Wręczenie/przesłanie dyplomów/wyróżnień/nagród do uczestników w terminie do dnia  26.04.2021 roku

Plakat powinien zostać wykonany na papierze przy użyciu dowolnej techniki plastycznej tj. za pomocą kredki, ołówka, farb plakatowych, pasteli, w formie wycinanek itd. Forma plakatu powinna mieć wymiary 50×70 (B2) w układzie pionowym, a liczba plakatów zgłoszona przez jednego autora nie powinna być ograniczona.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu:
 https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/189254/rusza_konkurs_na_plakat_promujacy_zrownowazony_transport_publicz

Konkurs wiedzowy

Konkurs wiedzy skierowany jest do klas VII-VIII uczniów Szkół Podstawowych

Harmonogram konkursu wiedzy:
1. Przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych w terminie do dnia 21.03.2021 roku
2. Nadanie numeru identyfikacyjnego w terminie do dnia 24.03.2021 roku
3. Konkurs w dniu 29.03.2021 roku o godz. 15.00. Po 30 minutach o godz.  15.30 strona z testem zostanie zdezaktywowana. Osoby, które w tym czasie nie zakończą testu nie będą miały możliwości jego wysłania.
4. Ocena testów przez jury w terminie do dnia 16.04.2021 roku
5. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie Urzędu Miasta w terminie do dnia 19.04.2021 roku
6. Wręczenie/przesłanie dyplomów/wyróżnień/nagród do uczestników, do dnia 26.04.2021 roku

Konkurs wiedzy składać się będzie z 20 pytań zamkniętych oraz 2 pytań otwartych. Za każde pytanie zamknięte można uzyskać 0-1 punktu. W przypadku pytań otwartych można zdobyć od 0-5 punktów.

Konkurs trwać będzie max. 30 minut
Więcej informacji oraz regulamin konkursu:

 https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/189253/rusza_konkurs_wiedzy_na _temat_zrownowazonego_transportu_publiczn