Konkurs „Przywróćmy naszą Ziemię”

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXVI Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych pn. „Przywróćmy naszą Ziemię”.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, świetlic oraz wychowanków placówek opiekuńczych.
Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków
GRUPA II : klasy 1 – 3 szkół podstawowych
GRUPA III : klasy IV – VI szkół podstawowych
GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych

Szczegóły dla szkoły podstawowej

GRUPA II : klasy 1 – 3 szkół podstawowych
zadanie konkursowe – obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i wykonaj dowolną
techniką plastyczną ( możliwość wykonania pracy w programie Paint) Kartkę dla Ziemi z
okazji jej święta i ułóż krótkie życzenia dla naszej planety.
GRUPA III : klasy IV – VI szkół podstawowych
zadanie konkursowe: obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA ; ułóż rymowane hasło
zachęcające do życia w sposób przyjazny dla Ziemi i zilustruj je w formie plakatu ( technika
dowolna, można zastosować program Paint lub Canva).
GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych
zadanie konkursowe: obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i stwórz 7 slajdową
prezentację w programie Power Point na temat: „Ekologiczne nawyki w mojej rodzinie” .