Ortograficzne memory

Chwila na dywanie spędzona w trakcie lekcji zawsze jest odprężająca, ale też pouczająca. Tym razem ortograficzne memorki, pozwalające utrwalić wymienność kłopotliwych liter…