Regulamin korzystania z boiska szkolnego

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEŹNIE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEŹNIE OD DNIA 04.05.2020R.

Na boisku bezwzględnie obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • na obiekcie może przebywać ograniczona liczba  osób – 6
  • w trakcie użytkowania obiektu należy zachować odpowiedni dystans społeczny,
  • korzystanie z obiektu nie wiążę się z obowiązkiem zasłaniania twarzy; twarz należy zasłonić jedynie w drodze do i z obiektu
  • wejście na obiekt jest uzależnione od wcześniejszego zgłoszenia tego zarządcy obiektu – rezerwacja musi nastąpić dzień wcześniej,
  • przy wejściu na obiekt będzie miała miejsce weryfikacja osób wchodzących, które muszą wcześniej zgłosić zarządcy chęć wejścia na obiekt,
  • po każdej grupie użytkującej obiekt nastąpi dezynfekcja urządzeń,
  • każdy kto będzie wchodził na obiekt i go opuszczał będzie musiał obowiązkowo zdezynfekować ręce,
  • korzystanie z obiektów wiążą się z posiadaniem własnego sprzętu treningowego, ten sprzęt będzie podlegał dezynfekcji na wejściu i wyjściu,
  • jedna grupa może przebywać na obiekcie maksymalnie do 1,5 godz.
  • Godziny otwarcia boiska szkolnego: poniedziałek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

Tel. kontaktowy do zarządcy:  61 426 16 96

TELEFONY ALARMOWE:

tel. 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

SANEPID 61 426-22-42