Volles Haus w Jedynce

Uczniowie gnieźnieńskiej „Jedynki” zakończyli kilkumiesięczny projekt eTwinning z języka niemieckiego pt. „Volles Haus – Pełna Chata”. Ostatnimi zadaniami wykonanymi przez naszych uczniów było dokończenie prezentacji o członkach „naszej” rodziny i stworzenie z niej książeczki za pomocą narzędzia StoryJumper oraz nagranie do niej ustnych komentarzy, a następnie udział w wideokonferencji z grupą projektową z Gdańska. Podczas tego spotkania uczniowie zadawali sobie nawzajem pytania, odpowiadali na nie oraz robili notatki ze słuchu, a tematem tych zadań była oczywiście nasza fikcyjna rodzina. W czasie kolejnego spotkania projektowego uczniowie świetnie się bawili, grając w gry interaktywne przygotowane przez ich nauczyciela. Poprzez zabawę utrwalili wiadomości i słownictwo zawarte w książeczce. Po wykonaniu wszystkich obowiązkowych zadań uczniowie naszej szkoły przygotowali wspólnie kartkę bożonarodzeniową online z życzeniami dla wszystkich uczestników projektu. Na zakończenie projektu uczniowie dokonali ewaluacji, wypełniając przygotowaną w tym celu ankietę. Teraz już tylko rozdanie dyplomów…