Volles Haus w naszej szkole

Kilkoro uczniów klasy 7c i 8b wraz z nauczycielem języka niemieckiego, p. Barbarą Białas, przystąpiło do projektu pt. „Volles Haus” („Pełna chata”), który realizowany jest za pomocą platformy eTwinning. Siódmoklasiści i ich o rok starsi koledzy razem z uczniami z różnych szkół w Polsce wykonają następujące zadania: przedstawią się oraz stworzą fikcyjną międzypokoleniową rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Nauczą się również opowiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Ponadto poznają aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa.