WAŻNE: nauka podczas epidemii – bezpłatne materiały od wydawców edukacyjnych do nauki online

RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI

Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Pragniemy wyrazić swoje zrozumienie i poparcie dla działań Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z wprowadzeniem nadzwyczajnych środków mających na celu powstrzymanie rozpowszechniania się koronawirusa. W pełni rozumiemy też wyjątkową skalę wyzwania, jakim jest organizacja nauki podczas zawieszenia zajęć dydaktycznowychowawczych w placówkach oświatowych. Na co dzień wspieramy nauczycieli i uczniów, przygotowując nie tylko podręczniki stanowiące kluczowy element w procesie dydaktycznym, ale także wiele dodatkowych materiałów i narzędzi umożliwiających atrakcyjną i skuteczną edukację. Jednak ta bezprecedensowa sytuacja wymaga szczególnego współdziałania i podjęcia wyjątkowych środków. Dlatego wydawcy zrzeszeni w SWE PIK zdecydowali się podjąć nadzwyczajne środki i w krótkim czasie przygotować i udostępnić jak najwięcej materiałów i narzędzi dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów. Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych do wybranego podręcznika, poniżej przedstawiamy odniesienia do stron zawierających listę materiałów udostępnionych przez poszczególnych wydawców edukacyjnych (w kolejności alfabetycznej).

Wszystkie materiały są udostępniane całkowicie bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

 

Wydawca Link
Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. Komandytowa http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

 

Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje
Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett
Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/
Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna
Oxford University Press www.oup.com/elt/learnathome
Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON https://operon.pl/edukacjazdalna