Ważny komunikat p. Dyrektora

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

Pragnę poinformować, że od poniedziałku 16 września br. następuje zmiana systemu wejść na teren szkoły.
Uczniowie, którzy rozpoczynają swoje zajęcia w godz. 8:00 i 8:50 wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska szkolnego. Natomiast klasy, które rozpoczynają swoje zajęcia lekcyjne później wchodzą do szkoły wejściem głównym (przez dyżurkę). Od godz. 8:50 brama szkoły zostaje zamknięta.
Po skończonych lekcjach szkołę opuszczamy wyjściem głównym od strony ulicy św. Jana.

Rodzicom przypominamy, że obowiązuje zakaz wchodzenia na teren szkoły bez uprzedniego umówienia się z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły. W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o przestrzeganie tego zarządzenia.

Na prośbę Rady Rodziców przypominam wszystkim o zakazie używania telefonów komórkowych w szkole, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i przerw.
W przypadku nie przestrzegania tego zarządzenia nauczyciele oraz dyrektor szkoły będą wyciągali konsekwencje zapisane w Statucie szkoły.
Dyrektor Szkoły
Tomasz Konowalski