Zajęcia podczas rekolekcji

W dniach 25, 26 i 27 marca 2019 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 15:00.
Zgłoszenie potrzeby opieki należy składać w sekretariacie szkoły do 21.03.2019 r. (dotyczy sytuacji, gdy Rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki w tych dniach).