Konkurs plastyczny dla klas 2 i 3

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Regulamin konkursu plastycznego dla klas 2 i 3​​ 

„Ilustracja do ulubionej książki”​​ 

 

Cele konkursu:​​ 

 • Rozwijanie wyobraźni​​ plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami.

 • Zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej.​​ 

 • Zainteresowanie młodego czytelnika książką.​​ 

 • Poznawanie oryginalnych technik plastycznych.​​ 

 • Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.​​ 

Zasady ogólne:​​ 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 2 i 3.​​ 

 • Zadaniem uczestników jest indywidualne i samodzielne wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ilustrację zdarzenia lub postaci z ulubionej książki.​​ 

 • Prace można wykonać dowolną techniką (rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie i inne techniki).​​ 

 • Wymiary pracy: A4.​​ 

 • Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa oraz tytuł książki, bajki,​​ 

 • Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.​​ 

 • Konkurs trwa w terminie od 8 marca 2021 r. do o 31 marca 2021 r.​​ 

 • Wyłonienie laureatów nastąpi do 15 kwietnia ​​ 2021 r.​​ 

 • W konkursie przewidziane są dla laureatów nagrody niespodzianki.​​ 

 • Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez organizatora​​ konkursu.​​ 

 • Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac na stronie internetowej szkoły oraz użycia ich na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej.​​ 

 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.​​ 

 • Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.