Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Jak co roku, nasza szkoła 1 marca 2023 włączyła się w obchody święta państwowego ku czci żołnierzy wyklętych. Kim oni byli ? Otóż w końcu II wojny światowej, gdy na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, zaczęło się dosłowne polowanie na żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Stalin uzyskał zgodę państw zachodnich na przywłaszczenie Polski, jedynie Polacy się na to nie godzili. Stąd oddziały rosyjskiego NKWD, oraz podporządkowane im wojsko polskie rozpoczęły akcję wyłapywania żołnierzy podziemia niepodległościowego, aby zdławić opór przed sowietyzacją Polski. Taką największą akcją wymierzoną w polskich patriotów była obława augustowska. To byli żołnierze wyklęci, ścigani, szukający schronienia w lesie, żyjący jak wilki ( stąd ich znak).  W Gnieźnie mamy tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom wyklętym. W tym roku zgodnie z tradycją klasy ósme przyszły pod kościół Św. Trójcy, aby oddać cześć niezłomnym bohaterom !