Pasowanie na ucznia

W czwartek 26 września 2019 roku  w Auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej.

W ceremonii wzięli udział zaproszeni goście: Dyrekcja Szkoły Podstawowej oraz Rodzice Pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły Podstawowej Tomasz Konowalski powitał wszystkich zebranych   i skierował gorące słowa do pierwszoklasistów. W uroczystości brał udział Samorząd Uczniowski, który przedstawił wraz z pierwszoklasistami program artystyczny. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Podczas ceremonii uczniowie złożyli ślubowanie, następnie dyrektor Tomasz Konowalski dokonał pasowania na ucznia.

Pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy, birety oraz słodkości.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.