Pasowanie na Ucznia

1 października 2020 r.. w Szkole Podstawowej nr 1 w Gnieźnie odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Zgodnie z tradycją, aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Śpiewali więc piosenki, recytowali wiersze i odpowiadali na szereg pytań.

Następnie w obecności rodziców i wychowawców Pan Dyrektor, Tomasz Konowalski dokonał uroczystego pasowania każdego z uczniów.

Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali piękne dyplomy i upominki od Szkolnej Rady Rodziców, które wręczała Pani Justyna Kajdaniak. Uroczystość była dla wszystkich ogromnym przeżyciem, na pewno długo będziemy ją wspominać.