2 września 2020 – Dzień z wychowawcą

Dnia 2 września 2020 roku wszyscy uczniowie odbędą spotkania organizacyjne ze swoimi wychowawcami w przypisanych im salach. Zajęcia z wychowawcą odbędą się wg. następującego hamonogramu:

8:00 – 10:30 klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a, 6a, 6b

11:00 – 13:30 klasy: 4b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b