Ogłoszenie

W związku z planowanym na 18 stycznia br. powrotem do zajęć stacjonarnych klas I-III uprzejmie prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z informacją przesłaną za pośrednictwem
e-dziennika. Jednocześnie informujemy, że zajęcia dla klas IV-VIII nadal odbywać się będą zdalnie, za pośrednictwem MS Teams – zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.