Reading, singing, having fun…

Dzięki funduszom pozyskanym przez nauczycieli naszej szkoły z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lekcje języka angielskiego zostały wzbogacone o liczne materiały edukacyjne. Nasi uczniowie na bieżąco mogą korzystać z zakupionych lektur by powiększać zasób swojego słownictwa, a na lekcjach bawić się językiem angielskim przy pomocy gier edukacyjnych. Szkolne komputery i tablety zostały wyposażone w atrakcyjne dla uczniów oprogramowanie. Również nauczyciele mogą dzięki prenumeratom czasopism metodycznych udoskonalać swój warsztat pracy.
Po raz kolejny okazuje się, że język angielski i jego nauka to sama przyjemność.