AKCJA CZYTELNICZA

„BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI”

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcji czytelniczej „Bilet powrotny do biblioteki”

W dniu dzisiejszym ruszamy z akcją czytelniczą dla klas 2 i 3 naszej szkoły. Uczniowie otrzymali specjalny bilet powrotny do biblioteki, na którym znajdują się ikonki, a na odwrocie legenda z wyjaśnieniem, jakie kategorie książek wypożyczają. Uczeń po wypożyczeniu z szkolnej biblioteki  książki wpisuje na kartce autora i tytuł. Raz w miesiącu zgłasza się do biblioteki w celu skasowania biletu, czyli  zaznaczenia, które książki z jakiej kategorii już czytał. Po zebraniu książek z wszystkich kategorii, podpisany bilet z kartą zawierającą Autora, tytuł i kategorię oddajemy w bibliotece szkolnej. Akcja trwa do 14 maja 2021 r. Po skasowaniu całego biletu uczeń otrzyma dyplom oraz nagrodę niespodziankę. 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W AKCJI