Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo, dnia 2 lutego 2021 o godz. 17:00 za pośrednictwem MS Teams, odbędą się klasowe zebrania z rodzicami. Rodzice/opiekunowie logują się na spotkanie z konta ucznia. Serdecznie zapraszamy.